Kasutajatingimused

Hansu Puukool OÜ, registrikoodiga 16049899, aadress Hansu-Madi, Mäetaguse küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa 41301 (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab Hansu Puukool OÜ hallatavas e-poes http://www.hansupuukool.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes:

1. Üldsätted
1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. Tooted ja ostu sooritamine
2.1. Kõik kuvatavad Tooted ei pruugi alati laos olemas olla.
2.2. Kui mõni toode puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja juba makstud raha tagastatakse.
2.3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest.
2.4. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
2.5. Klient, kes valib välja soovitud tooted, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakt telefon, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.6. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
2.7. Ostu sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale sobiv makseviis. Toodete eest on võimalik tasuda:
2.7.1. arvega, klikkides tellimuse vormistamise leheküljel "Makseviis" nupule "Arvega maksmine".
2.7.2. internetipanga kaudu, klikkides tellimuse vormistamise leheküljel "Makseviis" nupule "Pangalink". Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay. NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest E-poe arvelduskontole. Hansu Puukool OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

3. Hinnad
3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes ja Maksekeskuse tehtud tehingud arveldatakse eurodes ning ka Klientide kontodelt läheb maha ostusumma eurodes.
3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning Kliendiga võetakse hiljemalt järgmisel tööpäeval ühendust.
4.2. Toodete garanteeritud Eestisisene tarneaeg on 5 tööpäeva, kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb toote tarneaeg alla 3 tööpäeva. Juhul, kui Poe haldaja ei suuda mõnda toodet 5 päevaga tarnida, informeerib ta Klienti sellest koheselt. Vajadusel on Kliendil siis võimalus tellimus tühistada ja Poe haldaja kannab Kliendile raha tagasi. Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 15 kalendripäeva jooksul. 
4.3. Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Soome ja muud Euroopa Liidu liikmesriigid. 
4.3. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal vastavalt kauba saadavusele. Kaup antakse üle vaid Kliendile. Kolmandale isikule antakse kaup üle vaid kokkuleppel Kliendiga.
4.4. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviisi vahel:
4.4.1. Kullerteenus (klient maksab transpordi eest tellimuse vormistamisel);
4.4.2. Omniva/Itella pakiautomaadi vahendusel (klient maksab transpordi eest paki kättesaamisel, kliendi vastutusel);
4.4.3. Ise järele (tasuta).

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist
5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@hansupuukool.ee. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kätte saamisest.
5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6. Tagastusõigus
6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 7 päevane tagastusõigus.
6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt Kliendi soovidele (lisatud pilt, kiri).
6.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutusjälgeteta.
6.4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.
6.6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab Klient.
6.7. Juhul kui peale tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.
6.8. Kui Klient soovib tagastada kaupa, siis kohustub ta sellest Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@hansupuukool.ee. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, tagastuse põhjus ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

7. Isikuandmed ja nende kasutamine
7.1. Klient annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Tellimuse esitamisel Kliendi poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
7.3. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkused).
7.4. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
7.5. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.6. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi või muu isiku elu tervise või vabaduse kaitseks.
7.7. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
7.8. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

8. Kasutamistingimused
8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord.
9.1. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe nädala jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul alates kauba üleandmise päevast. Et hilisemaid probleeme oleks lihtsam lahendada, peaks tarbija säilitama kindlasti ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Hansu Puukool OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Poe haldaja probleemi lahendamata jätta.
9.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
9.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
9.4. Ekspertiisi teostab Hansu Puukool OÜ esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
9.5. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi juhul, kui klient ei ole Hansu Puukool OÜ poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Hansu Puukool OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva toote tootmine on lõpetatud võtab Hansu Puukool OÜ endale õiguse kliendi nõusolekul asendada toode samaväärsega.